ENERJİ REHBERİM
Bilmek, enerjiye hakim olmaktır.
Elektrik aboneliğiniz, günlük hayatınızda kullandığınız elektrikli aletler ve bunlarla ilgili tasarruf bilgilerini sizler için derledik.
Sıkça sorulan soruları görebilmek için kategori isimlerine tıklayın
Kademeli Elektrik Tarifesi

Kademeli elektrik tarifesi nedir?

Kademeli elektrik tarifesi; “mesken ve ticarethane tek zamanlı alçak gerilim aboneleri”nin tükettiği elektriğin bedelinin iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfıdır. Bu tarifeye göre Mesken abone gruplarında 01 Mart 2022 tarihinden itibaren düzenlenen faturalarda günlük 8 kWh (kilovatsaat) ve altında olan tüketimler düşük kademeli, bu miktarın üzerindeki kalan tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır.

01 Mart 2022 tarihinde yapılan düzenleme ile birlikte ticarethane tek zamanlı alçak gerilim abone grubundaki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilerek ilgili abonelerin günlük 30 kWh’e kadar olan tüketimleri için % 25 oranında indirim yapılmıştır.


Kademeli elektrik tarifesi hangi abone grupları için geçerlidir?

Kademeli elektrik tarifesi, sadece mesken ve ticarethane tek zamanlı alçak gerilim abone grubunu kapsamaktadır.


Yapılan yeni KDV düzenlemesinin kapsamı nedir?

Resmî gazetede yayınlanan bildirime göre, mesken ve tarımsal sulama abone grubundaki % 20 olan KDV oranı, % 10 olarak uygulanacaktır.


Faturada kademeli elektrik tarifesi tüketim miktarımı ve uygulanan birim fiyatları görebilecek miyim?

Kademeli elektrik tarifesi, elektrik faturalarının Fatura Detayı / Enerji Bedeli bölümünde, ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı şekilde gösterilmektedir. Bu bölümde, her iki kademede tüketilen elektrik kWh (kilovatsaat) miktarı ve uygulanan birim fiyatları yer almaktadır.


Her iki kademe için uygulanan birim fiyatlar nedir?

EPDK tarafından belirlenen kademe birim fiyatları ve tüm abone grupları için geçerli ulusal tarife tablolarına https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari ulaşabilirsiniz.


Kademeli tarifede elektriğin birim fiyatını kim belirliyor?

Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve üçer aylık dönemlerde geçerli olmak üzere kamuoyu ile paylaşmaktadır. Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda hiçbir tasarrufu bulunmamaktadır.

Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin faaliyetleri, özel sektör marifetiyle yürütülen kamu hizmeti niteliğindedir. Bu faaliyetler düzenlemeye tabi olup, şirketlerin gelirleri EPDK tarafından, rasyonel maliyetler ve tüketici faydası gözetilerek ‘şeffaf’ bir şekilde 5’er yıllık dönemler halinde belirlenmektedir.


Kademeli elektrik tarifesine geçiş için herhangi bir işlem yapmam gerekiyor mu?

01.01.2022 tarihinden itibaren devreye giren kademeli elektrik tarifesi, abonelerin tercihine bağlı olmayıp Türkiye genelindeki tüm mesken ve ticarethane tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için geçerlidir. Bu gruba dahil abonelerin geçiş için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.


Kademeli tarifeden çıkma hakkım var mı?

Kademeli elektrik tarifesi; EPDK’nın 31.12.2021 tarihli 10707 no’lu kararı ile, 01.01.2022 tarihi itibarıyla mesken, 01.03.2022 tarihinde ise ticarethane tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda olan tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere başlatılmıştır.


Kademeli tarife Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler abone grubuna uygulanacak mı?

Hayır, Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler abone grubu kademeli tarife kapsamı dışındadır.


Abone grubumu nasıl öğreneceğim?

Abone grubunuzu faturanızda yer alan ‘tüketici bilgileri’ bölümünde görebilirsiniz.

Serbest Tüketici

Ulusal tarife nedir?

Ulusal elektrik tarifeleri, EPDK tarafından senede dört defa belirlenip ( istisna durumlar hariç ) tüketiciye sunulan ve serbest tüketici olmayan yani görevli perakende satış şirketini değiştiremeyecek tüketiciler için öngörülen ortak tarifedir. 2024 yılı için serbest tüketici limiti EPDK tarafından yıllık toplam 950 kWh olarak belirlenmiş olup bu tüketimin altında kalan tüm tüketiciler ulusal tarifeden faturalandırılmaktadır.

Ulusal tarife: Tüketimi serbest tüketici limitinin altında olan tüketicilerle serbest tüketici limitinin üstünde tüketimi olmasına karşın herhangi bir tedarikçi seçmeyerek görevli tedarik şirketinden EPDK‘nın belirlediği tarife fiyatlarından elektrik alan tüketicilere uygulanan tarifelerdir.


Tüketici kimdir?

Tüketici; serbest tüketici, serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki tüketici statüsünde elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi tedarikçilerden temin eden gerçek veya tüzel kişidir.


Serbest Tüketici kimdir?

EPDK tarafından 2024 yılı için belirlenen elektrik enerjisi miktarından ( 950 kWh ) daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişidir.


Serbest tüketici olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Tüketiciler, serbest tüketici olup/olmadıklarını görevli tedarik şirketi tarafından gönderilen/bırakılan faturalarında görebilirler. Faturalarında; aboneliğe ait cari yıl ile bir önceki takvim yılı tüketim miktarları yer alır. Bu miktar o yıl için kurul tarafından belirlen serbest tüketici limitini geçiyorsa serbest tüketici olma hakkına sahipsiniz demektir.


Serbest tüketici olmanın faydaları nelerdir?

Serbest tüketici elektrik satın alırken en uygun fiyat alternatiflerini kendi ihtiyaçlarına göre özel olarak şekillendirebilmektedir. Serbest tüketiciler elektrik enerjisini istediği tedarikçiden satın alma hakkına sahip olup uygun fiyata enerji alabilmektedir.


Serbest tüketici fırsatlarından yararlanmak için ne yapmak lazım?

Tedarikçisini seçme hakkı bulunan serbest tüketiciler seçtiği bir tedarikçi ile ikili anlaşma imzalayarak elektrik alımını gerçekleştirebilir.

Dağıtım ve Perakende Şirketleri

Elektrik dağıtım şirketi ile görevli dağıtım şirketi arasındaki fark nedir?

Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişi Görevli Dağıtım Şirketi olarak tanımlanır. Görevli Dağıtım Şirketi tüketici sayaçlarının okuma işlemlerini, elektrik kesme ve bağlama işlemlerini, altyapı bakım-onarımını, dağıtım hatlarının kurulumu ve işletmesini ve serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilerin verilerini aylık olarak EPİAŞ'a iletilmesi işlemlerini yapar. Görevli Tedarik Şirketi abonelik işlemleri, abonelik iptal işlemleri, faturalama işlemleri, tahsilat işlemleri, ikili anlaşma işlemlerini yürütür ve son kaynak tarifesinden ve ulusal tarifelerden enerji alan müşterilere hizmet eder.


Görevli tedarik şirketi ile diğer tedarik şirketleri arasındaki fark nedir?

Görevli tedarik şirketleri, sorumluluk sahası içerisinde bulunan bölgelerde, EPDK’nın belirlediği tarifeler üzerinden serbest olmayan tüketicilere ve serbest tüketici limitinin üstünde olup son kaynak tedarikçisinden elektrik almak etmek isteyen tüketicilere sözleşme ile elektrik tedariki sağlayan şirketlerdir. Bu görevlerinin dışında diğer tedarik şirketleri gibi bölge sınırlaması olmaksızın ikili anlaşma ile de elektrik enerjisi satabilirler. Tedarik şirketleri ise serbest tüketicilere ikili anlaşma ile elektrik satan şirketlerdir.

Fatura İşlemleri

Faturanız size nasıl ulaşır?

Fatura SMS, e-posta ve/veya kâğıt ortamında gönderilir. Tüketici SMS, e-posta ya da kâğıt fatura seçeneklerinden biri ile faturasının bildirilmesini isteyebilir.


Aynı ay içinde birden fazla faturalama yapılabilir mi?

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin Faturalama Esas ve Dönemi başlıklı 32. maddesinin 1. bendin belirtildiği üzere tüketimi düşük serbest tüketicilere ikili anlaşmasının sona ermesi veya feshi ya da tedarikçi değişikliği nedenleriyle yapılacak faturalamalar gibi mevzuatta özel olarak tanımlanan haller dışında aynı dönem içinde birden fazla faturalama yapılamaz.


Faturanızın hatalı olduğunu düşünüyorsanız ne yapmalısınız?

Tüketimler TSE belgeli sayaçlar üzerinden ölçülüp buna karşılık gelen tüketici grubuna ait olan birim fiyatı ile faturalandırılmaktadır. Mevsimsel olarak tüketimler değişebildiği gibi faturanız da birden fazla okuma dönemini kapsıyor olabilir. Faturanızdaki bilgileri http://lisans.epdk.org.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml adresinden kontrol ve/veya teyit edebilirsiniz. Ayrıca faturalarınızın incelenmesi için size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize başvurabilir veya 444 9 186 numaralı Çağrı Merkezimize talebinizi iletebilirsiniz.


Aksa Çoruh Elektrik faturanızı nasıl ödeyebilirsiniz?

Faturalarınızı Müşteri Hizmet Merkezlerimizden, mobil uygulamamızdan, PTT şubeleri üzerinden ve anlaşmalı bankalar üzerinden fatura üzerinde bulunan 8 haneli "Tüketici-Tekil No / Tesisat no" ile ödeyebilir ayrıca otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

Hizmet alabileceğiniz Müşteri Hizmet Merkezlerimizin listesi için lütfen tıklayınız.

Anlaşmalı olduğumuz banka bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Faturalarınızı kredi kartı ile web sitemizden de ödeyebilirsiniz. Fatura ödemek için lütfen tıklayınız.

Alternatif Ödeme

Kredi Kartı


Aksa Çoruh Elektrik faturanızı ödemezseniz ne olur?

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesi uyarınca belirlenmiş orana göre günlük gecikme zammı uygulanır.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin Zamanında Ödenmeyen Borçlar başlıklı 35. maddesinin ilgili bentlerinde belirtildiği üzere, tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda görevli tedarik şirketi tüketiciye yazılı olarak ve kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak en az 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunur. Tüketicinin öngörülen ödemelerini, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle kullanım yerinin elektriği kesilir ve kesme bildiriminin bir örneği kullanım yerine bırakılır.


Faturanızda görünen vergi ve fonlar nelerdir?

Enerji Fonu; 04/1/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri gereğince aktif enerji üzerinden %0,7 ( binde yedi ) oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aktarılan bedeldir.

TRT payı; 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, aktif enerji üzerinden %2 ( yüzde iki ) oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, aktif enerji üzerinden tüketicinin tarife grubuna göre %5 veya %1 oranında alınan vergi tutarıdır. Tüketicinin aboneliğinin bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılır.

KDV; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, KDV matrahı üzerinden hesaplanan vergi ( Katma Değer Vergisi ) miktarıdır.


Ek tüketim nasıl hesaplanır?

Ek tüketim hesabına ilişkin işlemler Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 36. ve 37. maddelerine göre işlem yapılmaktadır.

Madde 36'ya göre çarpan hatası, sayacın hatalı okunması ve tüketim miktarının hatalı hesaplanmasına bağlı dağıtım şirketi kaynaklı ya da yanlış tarife ile diğer bedellerin hatalı hesaplanmasına bağlı tedarikçi kaynaklı hatalar ek tüketim hesabına konu olmaktadır. Mükerrer ödeme bildirimi de bu kapsamda değerlendirilir.

Yapılan hatalı tespitin giderilmesine ilişkin yapılacak işlemin dağıtım şirketinin ve/veya tedarikçinin lehine olması durumunda;

1) Tüketim miktarının hesabında esas alınacak süre; doğru bulgu ve belgenin bulunması halinde 180 günü, bulunmaması halinde ise 90 günü aşamaz.

2) Tüketici tarafından ödenecek tutar, tüketim miktarının hesabında esas alınacak süre içerisindeki ay sayısı kadar eşit taksitler halinde ödenir. Taksitlendirme yapılması halinde vade farkı alınmaz. Tüketicinin talebi olması halinde peşin olarak ödeme yapılabilir. Bu bent kapsamında yapılacak hesaplamalarda ve taksitlendirmede gecikme zammı uygulanmaz.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37.maddesine göre sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, tüketici veya dağıtım şirketi tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu kapsamda sayacın, tüketicinin kusuru dışında herhangi bir nedenle eksik veya fazla tüketim kaydettiğinin ya da hiç tüketim kaydetmediğinin;

1) Sayaç dışı bir unsurdan kaynaklanması ve bu durumun dağıtım şirketince yerinde yapılan incelemede teknik olarak tespit edilmesi,

2) Sayaçtan kaynaklanması ve bu durumun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınan sayaç muayene raporunda teknik olarak tespit edilmesi,

durumlarında eksik veya fazla tüketime ilişkin hesaplama yapılır.

Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda; öncelikle varsa sayaç muayene raporunda yer alan yüzdesel değer, yoksa tüketicinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketim değerleri, geçmiş dönem tüketimleri de bulunmuyorsa sayaç değişim tarihinden sonraki ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait günlük ortalama tüketim değerleri dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Bu üç tespitin yapılamaması durumunda benzer özelliklere sahip kullanım yerlerinin tüketimleri dikkate alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanır. Kullanım amacı tarımsal sulama olan tüketicilerin hesaplamalarında, Tarım İl/İlçe Müdürlükleri ve resmi kurumlardan alınan belgeler ile yerinde yapılan tespitlere göre ürün belirlenerek, ürün karakteristiğine uygun hesaplama yapılabilir. Bu kapsamda düzenlenen faturaya esas süre, doğru bulgu ve belgenin bulunması halinde 180 günü geçemez.

Söz konusu bulgu ve belgelerin bulunmaması halinde ise, faturaya esas sürenin başlangıcı olarak, sayaç mahallinde dağıtım şirketince gerçekleştirilmiş olan sayaç kontrol, mühürleme, kesme-bağlama, sayaç değiştirme işlemlerinden en son işlem tarihi esas alınır.

Ancak bu süre hiçbir şekilde 90 günü geçemez. Bu kapsamda yapılan faturalama işleminde sayacın eksik tüketim kaydettiği dönem birim fiyatları kullanılır ve gecikme zammı uygulanmaz. Söz konusu miktar, faturaya esas alınan tüketim döneminin içerisindeki ay sayısı kadar eşit taksitler halinde ödenir. Taksitlendirme yapılması halinde vade farkı alınmaz. Yapılan tüketim hesabı dönemi içinde kalan, varsa daha önce yapılmış tüketim miktarları tenzil edilir.


Üç Zamanlı faturalama nedir?

Çok ( üç ) Zamanlı Tarife günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat uygulanan tarifedir. Elektrik talebinin yoğunluğuna göre gündüz, puant ve gece olmak üzere üç zaman dilimine bölünmüştür. Her zaman diliminde ayrı birim enerji bedeli uygulanır. Bu uygulama günün 06:00-17:00 ( gündüz ) - 17:00-22:00 ( puant ) - 22:00-06:00 ( gece ) zaman aralıklarında, 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplandığı tarifedir. Kullanım alışkanlıklarınıza göre, enerji tüketiminizi birim fiyatların daha ucuz olduğu gündüz ve gece zaman aralıklarına kaydırabiliyorsanız, Çok ( üç ) Zamanlı Tarife tek zamanlı tarifeye göre sizin için daha avantajlı bir tarife olacaktır.

Abonelik İşlemleri

Perakende satış sözleşmesi nasıl yapılır?

Perakende satış tarifesi veya son kaynak tedarik tarifesinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ilgili görevli tedarik şirketine başvuruda bulunur. Başvuru sırasında bu madde hükümlerince belirlenen bilgi ve belgeler sunulur.


Perakende satış sözleşmesi yaparken hangi bilgiler gereklidir?

a) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarasını veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarasını, kimlik bilgilerini, elektrik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerini hangi sıfatla kullandığını,

b) İşyeri açan gerçek ve tüzel kişilerden, ( a ) bendine ek olarak, ayrıca ticaret unvanlarını, vergi kimlik numaralarını, bağlı bulundukları vergi dairesini, ticaret sicil numaralarını ve ticaret sicil kaydını yaptıkları ticaret sicil memurluğunun adını, beyan etmesi istenir. Eğer başvurulan kullanım yerinde halen faal bir perakende satış sözleşmesi var ise bu durumda beyanını kanıtlayıcı kira sözleşmesi/tapu ibrazı gereklidir.


Perakende satış sözleşmesi ne zaman sona erer?

Geçici kullanım amaçlı bağlantılar dışındaki perakende satış sözleşmenizin bir süre sınırı yoktur.

Perakende satış sözleşmenizi yazılı/ e-devlet üzerinden başvurarak sonlandırabilirsiniz. Aboneliğinizin ileri bir tarihte sonlanmasını istiyorsanız; başvurunuzu, aboneliğinizi sonlandırmak istediğiniz tarihten en az 5 gün önce yapmalısınız. Başvurunuzun ardından görevli tedarik şirketiniz, elektriğinizin kesilmesi için dağıtım şirketinize en geç izleyen gün sonuna kadar bilgi verir.

Elektrik dağıtım şirketinize bu bilgi ulaştıktan sonra;

o Aboneliğiniz imar ve yerleşim alanında ise 24 saat içerisinde,

o İmar ve yerleşim alanı dışında ise 48 saat içerisinde elektrik sayacınızın son endeks değerlerini alarak elektriğinizi keser.

Sözleşmeniz, elektriğinizin kesildiği tarihte sona erer. Bu tarihten sonraki tüketimler size yansıtılamaz.

Ayrıca; taşınma, tahliye, borç, iflas, tedarikçi değiştirme gibi nedenlerle de perakende satış sözleşmesinin sonlandırılması söz konusudur.
Taşınma ya da tahliye: Perakende satış sözleşmesi yaptığınız mekândan taşınmanız veya mekânı boşaltmanız durumunda da sözleşmenizi sonlandırmanız gerekir.

Sözleşmeniz devam ettiği için kullanmasanız da elektrik aboneliğiniz devam edecek ve adınıza fatura oluşturulacaktır. Taşındığınız noktada yeni bir perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekebilir.

Borç: Perakende satış sözleşmenizde belirlenen süre içinde borçlarınızı ödememeniz ya da görevli tedarik şirketinizin belirlediği takvim dahilinde ödemeyi taahhüt etmemeniz halinde sözleşmeniz feshedilebilir.

İflas: İflas ya da tasfiye memuru atanması halinde sözleşmeniz sona erer.

Tedarikçi değişikliği: Yılda 1.200 kilovatsaat üzerinde elektrik tüketimi gerçekleştiriyorsanız tedarikçinizi seçme hakkına sahip olursunuz. İkili anlaşma imzaladığınız tedarikçinizin portföyünüze geçtiğiniz gün perakende satış sözleşmeniz sona erer.

Gerçeğe aykırı beyan: Sözleşme imza sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru olmadığına dair bir şikâyet gelmesi halinde görevli tedarik şirketiniz 10 iş günü içinde kanıtlayıcı belge sunmanızı isteyebilir. Belgeyi sunmazsanız sözleşmeniz sonlandırılır.


İkili anlaşma imzalarken nelere dikkat edilmeli?

Elektrik tedarikçinizi değiştirdiğinizde alacağınız hizmet, tedarikçi ile yapacağınız ikili sözleşme ile garanti altına alınır. Sözleşme, her iki tarafa da hak ve yükümlülükler yükleyen bir resmi anlaşma olduğundan, beklenmedik bir durumla karşılaşmamak için sözleşmenizi dikkatle incelemeniz gerekir. Anlaşma imzalamadan önce sözleşme süresi, taahhütler, teminat, iptal koşulları, kazanımlarınız, ödeme yöntemleri gibi maddelere dikkat edilmelidir. Tedarikçinizin sağladığı avantajları ikili anlaşmanızın ekinde bulunan fiyat karşılaştırma tablosunda görebilirsiniz.


İkili anlaşmanızın süresi var mı?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin İkili Anlaşma Türleri ve Genel Esaslar başlıklı 10. maddesinde belirtildiği üzere;
1) Tedarikçiler tüketimi düşük serbest tüketicilere belirli süreli ya da belirsiz süreli ikili anlaşma önerebilir.
2) Belirli süreli ikili anlaşmaların süresi üç yıldan fazla olamaz.


İndirimden ne zaman faydalanabilirsiniz?

Sayacınızın, seçtiğiniz tedarikçi firma ile imzaladığınız ikili anlaşmada belirtilen tedarik döneminde EPİAŞ’tan talep edilmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki işlemlerin tamamlanarak onaylanması sonucunda tedarikçi portföyüne geçirilmesi ile indirimli fiyattan elektrik tedarikiniz başlar.


Tedarikçi ikili anlaşmada tek taraflı değişiklik yapabilir mi?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin İkili Anlaşma Hükümlerinde Değişiklik Yapma başlıklı 15. maddesinin ilgili bentlerinde belirtildiği üzere;

1) Belirli süreli ikili anlaşmalarda anlaşma süresince anlaşma ve eklerinde tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.

2) İkili anlaşmada tedarikçiye tüketici aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren hükme yer verilemez. Tedarikçi ikili anlaşmaya ilişkin değişiklik önerisini kayıt altına almak suretiyle değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten en az 15 gün önce EK-3 formunu ve değişikliği içeren ikili anlaşmayı kayıt altına almak suretiyle tüketiciye iletir.

3) Değişiklik önerisi, tüketicinin kabulüyle EK-3 formunda belirtilmiş olan tarihte yürürlüğe girer.

4) İkili anlaşma hükümlerinde değişiklik yapma işleminin bu maddede düzenlenen şekilde yapıldığına ilişkin ispat yükü tedarikçiye aittir. Aksi takdirde söz konusu değişiklik yapılmamış sayılır.


İmzalanan ikili anlaşmada cayma hakkı var mıdır?

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere; tüketimi düşük serbest tüketici, ikili anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin telefonla, e-postayla veya yazılı olarak bildirim yapmak suretiyle anlaşmadan cayma hakkına sahiptir.


Belirli süreli ikili anlaşmanızın hangi koşullarda ceza koşulu ödemeden feshedebilirsiniz?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere; tüketimi düşük serbest tüketici, belirli süreli ikili anlaşmayı süresi sona ermeden önce aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki haklı sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak cayma bedeli ve/veya ceza koşulu ödemeksizin önceden bildirim yapmak suretiyle feshedebilir;

a) İkili anlaşmanın kurulması, yenilenmesi ve ikili anlaşmada değişiklik yapma süreçlerinde tedarikçi tarafından yapılması gereken bilgilendirme veya bildirimler gereği gibi ya da hiç yapılmadığında,

b) Tedarikçi tüketimi düşük serbest tüketicinin ikili anlaşma kapsamında doğan alacağını işbu Yönetmelikte özel olarak düzenlenen süre içerisinde, diğer hallerde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ödemezse,

c) İkili anlaşmada belirtilen tedarikçinin portföyüne geçiş tarihinde tedarikçiden kaynaklanan nedenlerle tüketici tedarikçinin portföyüne geçirilmezse,

ç) Tüketimi düşük serbest tüketicinin başka bir kullanım yerine taşınması ya da başka bir kullanım yerine taşınmaksızın kullanım yerini tahliye etmesi halinde,

d) İlgili mevzuat kapsamında tedarikçi temerrüde düştüğünde,

e) İkili anlaşma kapsamındaki fatura, 32’nci maddenin üçüncü fıkrası hariç olmak üzere, dağıtım şirketince okunarak PYS’ye girilen endeks değerlerine göre düzenlenmezse.


Haksız fesihten dolayı oluşan ceza koşulu nedir?

Serbest tüketiciler için haksız fesihten dolayı oluşacak ceza koşulu ikili anlaşmalar ile belirlenir.

Düşük tüketimli serbest tüketiciler için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtildiği üzere;

(1) Belirli süreli ikili anlaşmada tedarikçi ya da tüketimi düşük serbest tüketici aleyhine ceza koşulu ancak haksız fesih işlemleri için kararlaştırılabilir. Haksız fesih, haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan fesihtir.

(2) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamındaki tüketiciler hariç tüketimi düşük serbest tüketicinin ödeyeceği cayma bedeli ve/veya ceza koşulu cayma tarihi ya da fesih tarihi öncesi tüketicinin son 12 aylık tüketim toplamı ile cayma tarihinde ya da fesih tarihinde uygulanan fiyat esas alınarak hesaplanan toplam tutarın % 10’unu geçemez.

(3) Tedarikçi tarafından anlaşmanın haksız feshedilmesi durumunda tedarikçi tüketimi düşük serbest tüketiciye ikinci fıkra kapsamında belirlenen tutarda ceza koşulu öder.


İkili anlaşma kapsamında teminat ödeme zorunluluğunuz var mı?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 19. maddesinin 1. fıkrasında tedarikçi, tüketimi düşük serbest tüketiciden elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışına ait ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşılık güvence bedelini anlaşma yapılırken nakit ya da teminat mektubu olarak talep edebilir. Güvence bedelinin peşin ya da taksitlendirme yoluyla alınıp alınmayacağı ve ne zaman talep edileceğine ilişkin hususlar ikili anlaşmada açıkça ifade edilir.

Güvence Bedeli

Güvence Bedeli nedir ve nereye ödenir?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 25. maddesinin ilgili bentlerinde belirtildiği üzere;

1) Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep edebilir.

2) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 30. maddesinde sayılanlar hariç olmak üzere, yapılacak yeni perakende satış sözleşmelerinde tüm tüketiciler güvence bedeli kapsamına dahildir.


Kimlerden güvence bedeli alınmaz?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 30. maddesinin ilgili bentlerinde belirtildiği üzere;

1) Bu Bölüm hükümleri çerçevesinde;

a) Ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerden,

b) 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler ile 12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethanelere ilişkin sözleşme yapan tüketicilerden,

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli ( I ) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinden, bu kamu idarelerinin dinlenme tesisleri, misafirhaneleri ile iktisadi ve ticari amaçla işletilen tesisleri hariç, güvence bedeli alınmaz.

( 2 ) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat gereği güvence bedeli alınmadan sözleşmesi yapılmış olup, bu Bölüm hükümlerine göre güvence bedeli alınacaklar kapsamına dahil edilenlere ilişkin güvence bedeli uygulaması, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra perakende satış sözleşmesi yapılacak tüketicileri kapsar.

( 3 ) Bu maddenin birinci fıkrasının ( c ) bendinde tanımlanan tüketicilerden bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra yapacakları perakende satış sözleşmeleri kapsamında güvence bedeli alınmaz.


Güvence Bedeli nasıl hesaplanır?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26. maddesinin ilgili bentlerinde belirtildiği üzere;

( 1 ) Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, tüketici grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

( 2 ) Tüketicinin güvence bedelinin hesaplanmasına esas olacak güç ( kW ) miktarı, tüketicinin tabi olduğu tarife sınıfına göre;

a) Tek terimli tarife sınıfına tabi tüketicilerde bağlantı gücü,

b) Çift terimli tarife sınıfına tabi tüketicilerde ise sözleşme gücü ( talep edilen güç ) dikkate alınarak belirlenir.

( 3 ) İkinci fıkra kapsamında yapılan hesaplamalarda;

a) Kurulu güç, bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel transformatörlü tüketicilerde transformatörlerin toplam gücüdür.

b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güçtür. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü tüketicilerde cos φ=1 kabul edilir.

c) Kurulu güç ile bağlantı gücündeki kesirli sayılar da dikkate alınır.

ç) Bağlantı gücü, 5 kW’nın altında olamaz.

( 4 ) Güvence bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate alınarak, Kurul kararı ile belirlenir. Kurul gerekli görmesi halinde, her bir görevli tedarik şirketi için farklı güvence bedelleri belirleyebilir.

( 5 ) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yeni perakende satış sözleşmelerinde mesken tüketici grubu dışındaki tüketicilerden sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerinde olanlar için ilk bağlantıda kW başına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri, ilgili tüketicinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere yeniden belirlenir. Eksik kalan tutar, bildirimi takip eden otuz gün içerisinde tüketici tarafından görevli tedarik şirketine ödenir.

( 6 ) Sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve altında olup borcunu ödemediği için perakende satış sözleşmesi feshedilmiş olan tüketicilerden yeniden perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik enerjisi satın alacaklara, içinde bulundukları yıla ait güvence bedelinin yüzde elli fazlası uygulanır.

( 7 ) Sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW'nın üzerinde olup borcunu ödemediği için perakende satış sözleşmesi sona erdirilmiş olan tüketicilerden yeniden perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik enerjisi satın alacaklara uygulanacak güvence bedeli ilgili tüketicinin sözleşme tarihinden önceki son on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak belirlenir. Tüketicinin sözleşme tarihinden önce 12 aylık tüketimi bulunmaması halinde, kW başına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri, ilgili tüketicinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere yeniden belirlenir. Eksik kalan tutar, bildirimi takip eden otuz gün içerisinde tüketici tarafından görevli tedarik şirketine ödenir.

( 8 ) İkili anlaşmalar kapsamında bir tedarikçiden enerji satın alan sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerinde olan serbest tüketicilerin görevli tedarik şirketlerine dönerek son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesi ile elektrik enerjisi satın alması halinde bu tüketicilere uygulanacak güvence bedeli ilgili tüketicinin sözleşme tarihinden önceki son on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak belirlenir. Tüketicinin sözleşme tarihinden önceki son on iki aydaki tüketim miktarına ilişkin bilgilerin görevli tedarik şirketinde bulunmaması halinde söz konusu bilgiler tüketicinin sayacını okumakla yükümlü olan ilgili tüzel kişiden temin edilir. İlgili tüzel kişi, görevli tedarik şirketi tarafından kendisine iletilen bu kapsamdaki talebi, 3 iş günü içerisinde cevaplandırmakla yükümlüdür. Tüketicinin sözleşme tarihinden önce 12 aylık tüketimi bulunmaması halinde, kW başına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri, ilgili tüketicinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere yeniden belirlenir. Eksik kalan tutar, bildirimi takip eden otuz gün içerisinde tüketici tarafından görevli tedarik şirketine ödenir.


Görevli tedarik şirketi tarafından "fark güvence bedeli" talep edebilir mi?

Görevli Tedarik Şirketi fark güvence bedeli talep edebilir. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 28. maddesinin ilgili bentleri doğrultusunda; kullanım yerindeki güç artırımı karşılığında alınması öngörülen fark güvence bedeli tüketicinin bağlı olduğu tüketici grubunun yürürlükteki güvence birim bedeli üzerinden hesaplanır. 26. maddenin beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında kullanım yerleri için yapılan güç artırımı sonrasında fark güvence bedeli, güç artırımı sonrasındaki ilk on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak yeniden hesaplanır.


Güvence bedeli geri alınabilir mi?

Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda güvence bedeli iade edilir. İade için var ise borcun ödenmesi dışında herhangi bir koşul ileri sürülmez.

Arıza ve Kesinti

Elektrik şirketi değiştirirsem, aldığım elektrikte bir değişim olacak mı?

Elektrik hatlarınızda ve fiziki şartlarınızda herhangi bir değişiklik olmayacağından, almakta olduğunuz elektrik kalitesinde de herhangi bir değişiklik yaşanmayacaktır. Faturalandırma, tedarikçi şirketiniz tarafından EPDK ( Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ) ‘nın ilgili maddeleri uyarınca yapacağınız ikili anlaşmalara bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bu sürecin eksiksiz ve sorunsuz tamamlanabilmesi bakımından, tercih edeceğiniz enerji firması önemli rol oynamaktadır.


Faturalardaki kesme-bağlama bedeli nedir?

Kesme-bağlama bedeli tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan ve Kurul tarafından belirlenen bedeldir. Elektrik enerjisinin bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme-bağlamanın dağıtım şirketi tarafından tedarik şirketine bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır.


Ödemenizi yaptıktan sonra kesilen elektriğiniz ne zaman açılır?

Elektriği kesilmiş olan kullanım yerine ilişkin ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine tedarikçiyi ilgilendiren hallerde tedarikçi tarafından aynı gün içerisinde dağıtım şirketine bildirimde bulunulur. Bildirimin yapıldığı andan itibaren veya dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren dağıtım şirketi;

a) İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,

b) İmar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde,

elektrik enerjisini bağlar.


Sayacınız değer kaydetmiyor veya hatalı değer kaydediyorsa ne yapmalısınız?

Sayacınızın arızalandığını veya tüketiminizi hatalı kaydettiğini düşünüyorsanız dağıtım şirketinden sayacınızı kontrol etmesini talep edebilirsiniz. Yapılacak inceleme sonucunda, tüketicinin kusuru dışında sayacın herhangi bir nedenle eksik veya fazla tüketim kaydettiğinin ya da hiç tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde geçmiş tüketimlerinize ilişkin eksik veya fazla tüketim hesaplaması yapılır.


Elektrik arızası veya kesintisi yaşarsam, kiminle irtibata geçmeliyim?

Elektrik hatlarınızdaki tüm teknik detaylardan bağlı bulunduğunuz bölgedeki elektrik dağıtım şirketi sorumludur. Arıza, kesinti gibi durumlarda ilgili elektrik dağıtım şirketi ile irtibata geçebilir ve/veya 186 nolu Müşteri hizmetlerini arayarak arıza kaydı oluşturabilirsiniz.


Kaç fatura ödemezsem enerjim kesiliyor? Standart bir uygulama var mı?

Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin düzenlenen faturasını son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda görevli tedarik şirketi tüketiciye yazılı olarak ve kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak en az 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunur. Tüketicinin öngörülen ödemelerini, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle kullanım yerinin elektriği kesilir.

Sayaç Okuma ve Sayaç Değişimi

Aksa Çoruh Elektrik abonesi olduğumda sayacımı kim okuyacak?

Sayacınız dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır.

Kaçak ve Usulsüz Elektrik Kullanımı

Kaçak elektrik kullanımı nedir ve kaçak elektrik kullanırsanız ne olur?

Gerçek veya tüzel kişinin kullanım yerine ilişkin olarak;

a) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,

b) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekmek suretiyle dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeksizin elektrik enerjisi tüketmesi,

c) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,

ç) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında açması, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Kaçak elektrik kullanırsanız;

1) Tüm kaçak kullanımlara ilişkin hesaplamalar Kurul onaylı tarife tablolarındaki ilgili tüketicinin tüketici grubuna ilişkin tek terimli, tek zamanlı aktif enerji ve dağıtım tarifesi üzerinden yapılır. Yapılan hesaplamalarda reaktif enerjiye ve trafo kayıplarına ilişkin bedeller dikkate alınmaz.

2) Kaçak elektrik enerjisi tükettiği tespit edilen tüketicinin hesaplanan tüketimi, dahil olduğu tüketici grubuna kaçak elektrik enerjisi tükettiği dönemde uygulanmakta olan ve birinci fıkrada kapsamı belirtilen tarifenin 1,5 katı ile çarpılarak, kaçak enerji tüketim bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir.

3) Tüketicinin aynı veya başka bir kullanım yerinde mükerrer kaçak elektrik enerjisi tükettiğinin tespiti edilmesi durumunda, kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edildiği tarihte yürürlükte olan ve birinci madde kapsamı belirtilen tarifenin 2 katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır.


Usulsüz kullanım nedir? Hangi hallerde usulsüz kullanım yapmış olursunuz?

Tüketicinin;

a) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu tüketici grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,

b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,

c) Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,

ç) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemesi,

d) Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.


Usulsüz elektrik kullanırsanız ne olur?

Usulsüz elektrik enerjisi kullandığınız tespit edildiğinde, yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz taktirde dahil olduğunuz tüketici grubundan ait olduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile belirlenen kesme-bağlama bedelinin 5 katı ücret tahsil edilerek dağıtım şirketi tarafından elektriğiniz kesilir.

Tedarik Yükümlülükleri

Tedarikçinizin yükümlülükleri nelerdir?

Tedarikçi aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirir:

a) Elektrik kesintileri hariç anlaşma koşulları çerçevesinde taahhüt ettiği elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi kesintisiz olarak sağlar.

b) Tedarikçi tüketicinin yazılı talebi üzerine son on iki aya ait faturalarını zamanında ödeyip ödemediğini gösteren belgeyi 5 iş günü içerisinde herhangi bir bedel talep etmeden takvim yılında en fazla 2 kez tüketiciye sunmakla yükümlüdür. Ödeme durumuna ilişkin bilgi tüketiciye internet üzerinden indirilebilecek şekilde de sunulur.

c) Tedarikçiye iletilen tüketici başvuru sayısı, başvuru konusu ve sonucuna ilişkin raporu aylık olarak Kuruma belirlenen formatta sunar ve ilk 5 sırada yer alan şikayetlere ilişkin özet raporu internet sitesinde yayımlar.

Tedarikçiler tüketimi düşük serbest tüketiciler, serbest olmayan ve son kaynak tedariği kapsamındaki tüketiciler için internet sitelerinde;
a) Tüketiciye sunduğu mevcut tarife bilgilerini ve çeşitlerini,

b) Tüketicinin kendisiyle yapılan ikili anlaşma ve/veya perakende satış sözleşmesi ve ilişkili formlara ilişkin erişimi,

c) Kolayca görülebilecek ve erişilebilecek şekilde “İtiraz veya Şikâyet Başvurusu” hizmetini,

ç) Şikâyetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreci,

d) Bir önceki yıla ait satışları içerisindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından olan alıma ilişkin bilgileri, sunmakla yükümlüdür.


İhbar ve Şikayet

İhbar ve şikayetlerinizi nereye yapabilirsiniz?

Arıza bildirimleri ile kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikayetler ve bilgi edinmeye ilişkin tüm başvurular ilgili tüzel kişiye yazılı, telefonla veya internet aracılığıyla yapılabilir. Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin ihbarları yapan kişilerin kimlikleri gizli tutulur.


Bilgi Güncelleme

Bilgilerinizin güncel olması neden önemli?

Elektrik tedariki kapsamında temel haklarınızın kullanımı için bilgilerinizin güncel olması önemlidir. Bilgilerinizin güncel olması SMS veya e-posta ile fatura bilgilerinizin tarafınıza ulaştırılmasını, tarafınıza yapılacak diğer yazılı bildirimlerden haberdar olmanızı ve onayınız olması durumunda çeşitli kampanyalar hakkında tedarikçiniz tarafından bilgilendirilmenizi sağlar.


Bilgilerimi nasıl güncellerim?

www.aksacoruh.com web sitemizden, 444 9 186 numaralı Çağrı Merkezini arayarak ve/veya Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize gelerek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Faturanızda bulunan kalemlerin ne anlama geldiğini görmek için + işaretine tıklayın.
Tüketici/Tekil No
Tüketici Bilgileri
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Tüketici Grubu:
TCKN/VKN/Talimatlı Banka:
Ödenecek
Tutar (₺)
Son Ödeme
Tarihi
Fatura Ort.
Tüketim
(kWh/gün)
Endeks Bilgileri
İlk
Son
Fark
Okuma (Gün)
Toplam Tüketim (kWh)
Gündüz (Endeks)
Puant (Endeks)
Gece (Endeks)
Trafo Kaybı (kWh)
Endüktif Reaktif Tüketim (kvar)
Kapasitif Reaktif Tüketim (kvarh)
Enerji Bilgileri
Tüketim (kWh)
Birim Fiyat
Bedel (₺)
Enerji Tüketim Bedeli (ETB)
(Kademe 1)
(Kademe 2)
(Kademe 1)
(Kademe 2)
(Kademe 1)
(Kademe 2)
Güç Bedeli (kr/Ay/Kw)
Güç Aşım Bedeli (kr/Ay/Kw)
Diğer
Bedel (₺)
Reaktif Bedel
Kesme Bağlama Bedeli
Sayaç Kont./ Usül. Kul. Bedeli
İlave-Tenzil
Gecikme Bedeli
Vergi ve Fonlar
Yüzde
Bedel (₺)
Enerji Fonu
TRT Payı
Elekt. ve Hvg. Tük. Ver.
Matrah
KDV
Fatura Tutarı
Yalnız
Mahsup
Önceki Dönem Yuvarlama Farkı
İlgili Dönem Yuvarlama Farkı
Ödenecek Tutar
Eski Borç/Bakiye(TL)
Sonraki Okuma Dönemi
Çarpan/Demand/Söz. Gücü
Sayaç Marka/Tip/No
A/G Trafo Oranları
EIC/ETSO Kodu
Tüketimleriniz
Toplam
Günlük Ortalama
Cari Yıl(kWh)
Önceki Yıl(kWh)
•••MESAJINIZ VAR•••
Evinizde kullandığınız elektronik cihazların ne kadar tükettiğini öğrenmek için seçmek istediğiniz ürünlerin üzerine tıklayın ve “Hesapla” butonuna basın.

Tüketiminizi bulunduğunuz bölge ortalamasına göre kıyaslamak isterseniz, il ve ilçe seçimi yapın ardından “Kıyasla” butonuna tıklayın.
Cihaz
Adedi
Tüketim
(W)
Günlük
Çalışma
Saati
Haftalık
Kullanım
Yıllık Kaç Ay
Kullanılıyor
Aylık Tüketim
(kWh)
Yıllık Tüketim
(kWh)
49 inc LED Ekran A+
0 kWh
0 kWh
Buzdolabı + Derin Dondurucu
0 kWh
0 kWh
Klima (A+) Soğutma Modu
0 kWh
0 kWh
Elektrik Süpürgesi
0 kWh
0 kWh
Dizüstü Bilgisayar
0 kWh
0 kWh
Çamaşır Makinası
0 kWh
0 kWh
Çamaşır Kurutma Makinası
0 kWh
0 kWh
Bulaşık Makinası
0 kWh
0 kWh
Ütü
0 kWh
0 kWh
Traş Makinası
0 kWh
0 kWh
Saç Kurutma Makinası
0 kWh
0 kWh
Klasik Ampul 3 Adet
0 kWh
0 kWh
Tasarruflu Ampul 3 Adet
0 kWh
0 kWh
Elektrikli Su Kaynatıcısı (KETTLE)
0 kWh
0 kWh
Elektrikli Fırın
0 kWh
0 kWh
Mikrodalga Fırın
0 kWh
0 kWh
Tost Makinası
0 kWh
0 kWh
Aspiratör, Davlumbaz
0 kWh
0 kWh
Telefon Şarj Aleti
0 kWh
0 kWh
Ekmek Kızartma Makinası
0 kWh
0 kWh
Aylık Tüketim (kWh)
0 kWh

Yıllık Tüketim (kWh)
0 kWh
TÜKETİMİNİZİ BÖLGE ORTALAMASINDA KIYASLAYIN
KIYASLA
HESAPLA
Evinizde enerji sarf eden ürünler hakkında nasıl tasarruf edeceğinizi görmek için ürün isimlerinin üzerine tıklayın.
Buzdolabı + Derin Dondurucu

Buzdolabı + Derin Dondurucu kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Buzdolabınızın sıcaklığını 3 ° C ile 5 ° C arasında ve dondurucuyu -15 ° C ile -18 ° C arasında bir yere ayarlayın. Bundan sonraki her derece daha fazla enerji kullanır.
 • Yeni bir buzdolabı satın alırsanız, yapılacak en iyi şey A +++ enerji etiketine sahip bir cihaz kullanmaktır - bunlar en enerji tasarruflu modellerdir.
 • Buzdolabınızı yerleştirirken sağında ve solunda boşluk bırakın.
 • Yemeklerinizi buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin.
 • Buzdolabınızın kapağının iyice kapandığından emin olun. Kapağını açık tutmaktan kaçının.
Buzdolabı
+5 ℃ ve derin
dondurucu
-18 ℃’de tutmak
gereklidir.


Dolap etrafında
dolaşan hava
soğumadıkça
tüketim
2-3 kat
artacaktır.
Fırın

Fırın kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Pişirme süresi bitmeden fırını 5 dakika önce kapatın. Yiyecekleriniz ekstra elektrik kullanmadan pişirmeye devam edecektir.
 • Pişirme sırasında fırının kapağını kapalı tutun.
 • Fırınınızdaki filtreleri temizleyin / değiştirin.
 • Turbo fırın olarak bilinen konveksiyonlu fırınlar, elektrikli fırınlara göre daha verimlidir. Turbo fırınlar fanlar yardımıyla sıcak havayı dolaştırırlar ve çok kısa sürelerde pişirirler.
 • Mikrodalga fırınlarda pişirme 2-10 dakika, ısıtma ise 10-30 saniyede gerçekleşir. Bu nedenle geleneksel fırınlara göre az elektrik harcar.
 • Metal kaplar yerine seramik ve cam kaplar tercih edilmeli.
Küçük Ev Aletleri

Küçük Ev Aletleri kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Az miktarda su ısıtacaksanız ocak yerine elektrikli ısıtıcıları tercih edebilirsiniz.
 • Elektrikli su ısıtıcısı (kettle) cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekmeniz enerji tasarrufu için önemli bir unsurdur.

Bulaşık Makinası

Bulaşık Makinası kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Bulaşıkları makineye koymadan önce üzerindeki bütün kaba atıkları temizleyin.
 • Bulaşık makinesini satın alırken, enerji performans etiketi üzerindeki enerji ve su kullanım verimlerini göz önünde bulundurarak en verimli olanları tercih ediniz.
 • Bulaşıkları makineye doğru bir şekilde yerleştiriniz, böylelikle makinenizin enerji tüketimini, yıkama ve kurutma performansları açısından en iyi şekilde kullanmış olursunuz.
 • Ön yıkama programlarını sadece gerekli olduğu durumlarda tercih ediniz.
 • A sınıfı ve üzerinde sınıflandırılmış olan cihazları kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu yapmış olursunuz.

Ocak

Ocak kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Yemekler kaynadığında ocağınızı kısın.
 • Yemek pişirirken düdüklü tencere kullanırsanız yüksek basınç ve sıcaklıkta yemekler daha çabuk pişer ve enerji tasarrufu sağlanır.
 • Yemeklerin pişme süresine dikkat etmek de önemlidir. Çok su koyduğunuz için 10 dk. fazladan kaynayan bir yemek daha fazla enerji harcamanıza neden olur
 • Yemeğin kapağını ocaktayken kontrol için sık sık açmayın.
 • Yumurtalarınızı tencerede değil, cezvede haşlayın.
 • Tencerelerinizin çapı ocağınızdan büyükse daha hızlı ısınır.
 • Çelik tencereler, emaye tencerelere oranla daha fazla ısı tasarrufu sağlarlar.

Saç Kurutma Makinası

Saç Kurutma Makinası kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Saç kurutma makineleri ısı ürettiği için çok elektrik harcar, mümkün olduğu kadar az kullanmaya gayret edin.
 • Ortalama olarak bir saç kurutma makinesinin 10 dakika çalışması, 60 vatlık bir lambanın 3 saat yanmasına eşdeğer elektrik tüketiyor.
 • Saçlarınızı saç kurutma makinası kullanmadan önce havlu ile kurularsanız saç kurutma makinesini daha az kullanır, böylelikle enerji tasarrufu yaparsınız.

Televizyon

Televizyon kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Küçük odalar için büyük ekranlı televizyonlar tercih etmeyin. Uzaklık ve görüntü kalitesine göre kendinize en uygun ekranı bulun.
 • Televizyonunuzu stand-by konumunda bıraktığınızda daha az elektrik harcarsınız.
 • Elektronik aletler stand-by (bekleme) konumunda da elektrik tüketmeye devam ettiğinden dolayı kullanılmadığı zamanlarda stand-by konumunda bırakılmamalı, açma – kapama düğmelerinden kapatılmalı ve hatta fişleri prizden çekilmelidir.

Uydu ve Dvd Kutusu Ve Oyun Konsolu

Uydu ve Dvd Kutusu Ve Oyun Konsolu kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutun.
 • Hepsinin fişini çoklu grup prize takarak, kullanılmadığı sürede prizin kapatma tuşuna basarak hepsini aynı anda kapatabilirsiniz.

Aydınlatma

Aydınlatma kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Aydınlatma için LED ampul kullanarak tasarruf sağlayabilirsiniz.
 • Cep telefonlarının şarj aletleri, şarj etme işlemi tamamlandıktan sonra bile akım çekmeyi ve enerji harcamayı sürdürür. Telefonları şarj ettikten hemen sonra şarj aletini prizden çıkarın.
 • Gündüz evininizin perdelerini açık tutun ve lamba yakmaktan kaçının.

Klima

Klima kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Isıtma/soğutma cihazlarında mutlaka verimlilik standardı yüksek olanları tercih edin. Örneğin; invertörlü olmayan klimalar gereksiz yere ciddi enerji sarfiyatı yapar.
 • Yüksek teknolojili ısıtma/soğutma cihazları periyodik bakım gerektirir. Bazı parçaların kirlenmesi, eskimesi vb. nedenlerle cihazın performansı düşer. Bakım periyotlarını kaçırmayın.
 • Kontrollü olarak gerektiği zaman kullanın.

Vantilatör

Vantilatör kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Çoğu vantilatör 100 watt’lık bir ampul kadar enerji harcar.
 • Tavan vantilatörü kullanarak, yazın klima maliyetini daha aza indirebilirsiniz.

Bilgisayar

Dizüstü Bilgisayar kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Laptop bilgisayarlar masaüstü bilgisayarların yaklaşık üçte biri kadar enerji tüketir.
 • Ekran kontrastı düşürün.
 • Bilgisayar seçimlerinizde enerji tüketimini de dikkate alın.
 • Denetim masasına girerek güç tasarrufu ayarlarından uygun ayarları yaparak güç kullanımını en aza indirebilir, maksimum bilgisayar kullanımında tasarruf yapabilirsiniz.
 • Bilgisayar başında olmadığınız durumlarda uyku moduna alın.
 • Kullanmadığınız cihazları kapatın. Hoparlör, yazıcı ve modem gibi ürünlerini kapalı tutun.

Çamaşır Makinası

Çamaşır Makinası kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Çamaşır makinaları ortalama olarak bir çalışmada 180 litre su harcar, çamaşır makinalarınız tam dolmadan çalıştırmayın.
 • Çamaşır makineleri ve çamaşır deterjanları soğuk suyla verimli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Dezenfekte etmeniz gerektiğinde sadece sıcak suyla yıkarsanız.
 • Çamaşır kurutucuları büyük miktarda elektrik tüketebilir. Güneşli bir günse, çamaşırlarınızı dışarıda kurutun veya dışarıda hava iyi değilse, çamaşırlarınızı içeride havalandırmaya bırakın.

Ütü

Ütü kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Ütülerinizi toplu bir biçimde yapmak ayrı ayrı zamanlarda yapmaya oranla 3 kat enerji tasarrufu sağlar. Ütü ısınması esnasında çok enerji harcayan bir alettir.
 • Çamaşırlar nemliyken toplayıp, ütülemek gereklidir. Bu yöntem sizin ütü ile daha az vakit geçirmiş ve maksimum elektrik tasarrufu sağlamış olursunuz.
 • Ütü alırken gücü düşük, buhar kapasitesi yüksek olanları seçerek tasarruf sağlayabilirsiniz.

Elektrik Süpürgesi

Elektrik Süpürgesi kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık değiştirerek emiş gücünü arttırın. Emiş gücünün zayıflaması daha fazla enerji tüketimine neden oluyor.
 • Torbalı yerine su hazneli süpürgeleri tercih edin. Su hazneli süpürgeler daha az enerji tükettiğinden bunları kullanmak enerji tasarrufu sağlayacaktır.
 • Motor, fırça ve boru bölümünü temizlemek elektrikli süpürge kullanımında tasarruf sağlar.

Bahçe Aydınlatması

Bahçe Aydınlatması kullanırken nasıl tasarruf ederim?

 • Işıkları hassas bir şekilde izleyen sensörlü ışık ve led ampul kullanarak dış aydınlatma ile enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
 • Dış mekan aydınlatma armatürlerinizi ve ampullerinizi temiz tutun. Kir ışığı emer ve verimliliği azaltır.

Zorunlu Çerezler
Her Zaman Etkin
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada işlemleriniz kaydedilerek sizlerin davranış alışkanlıkları analiz edilmekte ve bu yolla kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel içeriklerin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
İşlevsellik Çerezleri
Bu çerezler bölgeye göre dil seçiminin sağlanması gibi sitemizin işlevselliğini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler türüne göre onayınıza tabii olarak kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.

Tercihlerinizi Özelleştirin